Kontakt

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

ul. Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa


tel. (+48 22) 621-2607 lub 
628-1041 wew. 1300

faks: (+48 22) 628-5350


e-mail: biologia@wum.edu.pl